Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Algemeen

Het kan voorkomen dat uw persoonlijke situatie is veranderd door een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding of een overlijden, gezinsuitbreiding, pensionering, ontslag, verhuizing of u gaat zelfstandig wonen. Op deze momenten bent u, heel begrijpelijk, niet direct met geld bezig. Dat is niet verstandig want geldzorgen kunnen leiden tot geldproblemen.

Onvoldoende grip op de financiën.

Wanneer u (tijdelijk) onvoldoende grip heeft op uw financiële situatie waardoor u maandelijks “rood” staat op uw betaalrekening, het betalen van facturen voor u uitschuift en kleine schulden ontstaan, veroorzaakt dat een bijzonder onprettig gevoel. Als u langdurig geen overzicht heeft op uw financiële huishouding dan is dat een stressverhogende factor, het kan leiden tot ruzies en kan een bron zijn van spanningen in de relatie met uw partner. Door de schuldenproblematiek kunt u ziek worden en heeft u minder concentratie bij uw werkgever of op uw werkplek.

Herkenbare situaties

Zijn uw inkomsten fors gedaald na een ingrijpende gebeurtenis of zijn uw uitgaven flink gestegen? Kunt u kunt consumptieve uitgaven alleen doen door te lenen, rood te staan op uw betaalrekening, aankopen alleen verrichten op afbetaling, b.v. via een postorderbedrijf of m.b.v. een creditcard? Geeft u teveel geld uit per maand en weet u niet waarom of waaraan het geld wordt besteed? Kan u de financiële papieren niet makkelijk terugvinden of is de thuisadministratie niet overzichtelijk. Begrijpt u een deel van uw financiële thuisadministratie onvoldoende? Dan is dat een signaal om in te grijpen.

Kom in actie

Op tijd actie ondernemen in sommige van deze situaties voorkomt dat u in de toekomst gaat afglijden naar grotere schulden. Door de onbeheersbare zich opstapelende schulden, die u nauwelijks of misschien nooit meer kunt terugbetalen, krijgt u te maken met schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders, loonbeslag en komt u uiteindelijk terecht in de schuldhulpverlening. Vanaf het moment dat incassobureaus zich melden lopen de schulden zeer snel op en ontstaat een sneeuwbaleffect in de groei van de schuldenberg.

Budgetteren en gedragsaanpassing

Het antwoord op een ongezonde financiële huishouding is budgetteren en gedragsaanpassing. Het op orde krijgen van uw administratie en het “plannen” van uw maandelijkse uitgaven gedurende een heel kalenderjaar kost tijd. Daarnaast vereist het een zekere deskundigheid en doorzettingsvermogen in onder andere het aanpassen van gedrag. Het is voorstelbaar dat u daarbij hulp wilt hebben.

Taksplan Budgetcoaching | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplanbudgetcoaching.nl

Copyright - Taksplan Budgetcoaching Heerhugowaard - Algemene voorwaarden