Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gedragsaanpassing

Budgetbegeleiding bestaat in principe uit twee onderdelen:

a) Het opstellen van een budgetplan, met behulp van maandbegrotingen en een jaarbegroting een cijfermatig inzicht verkrijgen van uw inkomsten en uitgaven. Dit is de financieel technische kant van het omgaan met geld.

b) Een gedragsaanpassing om te komen tot een zekere financiële zelfredzaamheid, afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden, teneinde herhaling van de problemen te voorkomen.

Aanpassen bestedingspatroon

De gedragsaanpassing in uw bestedingspatroon, het leren omgaan met een maandbudget en het hanteren van een besparingscyclus is noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken.

Dit onderdeel van budgetbegeleiding is een dynamisch proces en steunt voornamelijk op coaching in het volhouden van de maatregelen welke u zelf in gang heeft gezet. De coachingsgesprekken vinden plaats in een setting van motiverende gespreksvoering waarbij uw intrinsieke motivatie om te veranderen centraal staat.

Taksplan Budgetcoaching | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplanbudgetcoaching.nl

Copyright - Taksplan Budgetcoaching Heerhugowaard - Algemene voorwaarden