Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Schuldhulpverlening

De werkzaamheden van een budgetcoach zijn met preventieve budgetbegeleiding gericht op het voorkomen van financiële problemen. Indien redelijkerwijze is te voorzien dat u uw schulden niet op korte termijn kunt terugbetalen, zodat u met uw schuldeisers een betalingsregeling moet afspreken, kan een budgetcoach u niet verder helpen.

Wanneer schuldhulpverlening

Als u zoveel schulden heeft dat de aflossingen in de knel komen dan is sprake van een problematische schuldsituatie. In onderstaande situaties is schulphulpverlening noodzakelijk.
1) Bij een dreigende woninguitzettting en / of het afsluiten van energie en water.
2) Als de schuldenberg alleen is op te lossen met een schuldregeling.
3) Bij diverse forse betalingsachterstanden, waarvoor spoedeisend een regeling moet komen.

In een dergelijke situatie komt u in aanmerking voor een voorziening als schuldhulpverlening bij uw gemeente. Via de gemeente krijgt u bij een instantie een schulphulpverlener toegewezen die samen met u eerst kijkt naar een 100% terugbetalingsregeling meestal door een herfinanciering van uw schulden.

Minnelijke traject

Als volledige terugbetaling niet lukt omdat uw inkomen en uitgaven niet met elkaar in balans zijn te brengen dan zal de schuldhulpverlener u begeleiden naar een minnelijk traject in de vorm van schulden-bemiddeling of een schuldensanering (saneringskrediet), bedoeld voor het oplossen van de schulden.

Wettelijke traject

Indien uw schuldeisers niet accoord gaan met een minnelijke regeling dan wordt u doorverwezen naar de rechter voor de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp), waarna een bewindvoeder uw financiële zaken gaat regelen. Het minnelijke en het wettelijke traject duren maximaal 3 jaar. Bent u alle afspraken nagekomen dan wordt de niet afgeloste schuld na deze periode kwijtgescholden.

Vrij te laten bedrag

Zowel tijdens het minnelijke als het wettelijke traject is uw resterende inkomen, na aftrek van de schuldbetaling, ongeveer 95% van de bijstandsnorm, het zogenoemde vrij te laten bedrag (VTLB). In het geval dat een van de schuldeisers uw faillissement heeft aangevraagd, wordt het minnelijke traject overgeslagen en kunt u meteen een beroep doen op de Wsnp om een gewoon faillissement van u als privépersoon te voorkomen.

Vergoeding schuldhulpverlening

Het vragen om een vergoeding voor verrichte werkzaamheden bij schuldhulpverlening is in principe wettelijk niet toegestaan (art. 47 en art. 48 Wet op het Consumentenkrediet). Een opdrachtgever, zoals de werkgever of woningcoörporatie kan u aanmelden bij de hulpverlening. Wel is sinds medio 2013 een wetswijziging (AMvB) in voorbereiding om private schuldbemiddeling tegen betaling toe te staan. Bij beheersbare of (nog) niet problematische schulden, welke u binnen 12 maanden zelf kan oplossen of beheersbaar maken, kunt u in het kader van preventie bij de gemeente om financiële ondersteuning verzoeken voor commerciële budgetbegeleiding of -coaching.

Taksplan Budgetcoaching | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplanbudgetcoaching.nl

Copyright - Taksplan Budgetcoaching Heerhugowaard - Algemene voorwaarden