Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vertrouwelijkheid

Al uw gegevens en alles wat u met mij bespreekt behandel ik strikt vertrouwelijk, het valt onder de geheimhoudingsplicht in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Iedere stap in het proces verloopt niet zonder uw samenwerking. Het spreekt vanzelf dat ik zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens over u zal doorgeven aan een derde b.v. uw werkgever.

Geen koppelverkoop

Ik verkoop geen financiële producten, zoals verzekeringen, spaarplannen, hypotheken of beleggingen. Het is mijn inzet om als budgetcoach transparant te zijn in mijn werk en het aanbod van de dienstverlening. Van u verwacht ik een zelfde soort open houding in onze onderlinge communicatie over uw financiële situatie. Indien u grote schulden heeft, kan ik u doorverwijzen naar een schuldhulp-verlener.

Taksplan Budgetcoaching | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplanbudgetcoaching.nl

Copyright - Taksplan Budgetcoaching Heerhugowaard - Algemene voorwaarden